סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4723

4
6
8
7
8
4
8
149
52
6
7
5
9
4
1
8
72
486
1
4
3
2
5
2
8