סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4724

25
84
2
1
8
76
63
8
2
92
18
8
9
43
57
1
3
8
71
53