סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4728

9
5
1
926
5
184
3
67
29
9
39
71
7
462
8
318
2
9
6