סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4740

98
7
62
1
84
17
6
1
9
6
5
3
9
4
2
2
46
15
6
31
8
81