סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4742

5
7
3
96
5
68
25
4
27
1
5
2
7
51
8
95
72
2
87
3
4
1