סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4746

43
5
43
25
78
32
7
34
86
61
5
39
84
36
14
1
75