סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4747

24
7
5
8
689
3
82
5
57
39
61
8
75
2
951
6
2
3
47