סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4754

24
83
1
7
2
8
1
3
65
17
9
3
56
72
7
8
4
9
7
1
47
38