סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4755

2
73
9
4
96
1
72
8
29
1
9
7
3
64
8
58
4
32
1
7
65
1