סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4760

85
21
1
9
5
3
6
74
2
7
9
18
6
6
2
68
4
5
3
2
6
92
61