סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4769

5
3
3
6
51
2
41
386
24
8
5
4
81
239
71
4
75
6
9
5
7