סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4771

5
7
8
6
9
25
8
47
21
3
7
718
7
4
61
31
4
25
8
3
4
3
9